Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6455
Nhan đề: TCVN 8753: 2011 Tiêu chuẩn quốc gia - Sân bay dân dụng - Yêu cầu chung về thiết kế và khai thác
Tác giả: Bộ GTVT
Từ khoá: Tiêu chuẩn thiết kế
Sân bay dân dụng
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Bộ GTVT
Mô tả: 336 tr. ĐCCT 18-19/1/ AR 43 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6455
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL252_QCVN 79 -2014.doc
  Giới hạn truy cập
TCVN 8753: 2011 Tiêu chuẩn quốc gia - Sân bay dân dụng - Yêu cầu chung về thiết kế và khai thác4.45 MBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.