Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6454
Nhan đề: TCVN 5577: 2012 Tiêu chuẩn quốc gia - Rạp chiếu phim - Tiêu chuẩn thiết kế
Từ khoá: Tiêu chuẩn thiết kế
Rạp chiếu phim
Năm xuất bản: 2012
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các rạp chiếu phim sử dụng để chiếu phim cỡ 35 mm, 16 mm, sử dụng máy chiếu kỹ thuật số, HD trên màn ảnh thường, màn ảnh giả rộng và màn ảnh rộng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6454
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL256_TCVN 5577- 2012--.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 5577: 2012 Tiêu chuẩn quốc gia - Rạp chiếu phim - Tiêu chuẩn thiết kế10.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.