Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6453
Nhan đề: TCVN 4528:1988 Tiêu chuẩn Việt Nam - Nhóm H - Hầm đường sắt và hầm đường ô tô - Quy phạm thi công, nghiệm thu
Từ khoá: Tiêu chuẩn thiết kế
Hầm đường sắt
Hầm đường ô tô
Quy phạm thi công
Năm xuất bản: 1988
Tóm tắt: Quy phạm này dùng để thi công và nghiệm thu khi xây dựng hầm qua núi cho đường sắt (khổ 1435mm) và đường ô tô
Mô tả: 21 tr. ĐCCT 18-19/1/ AR 235 kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6453
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL255_TCVN 4528-1988.doc
  Giới hạn truy cập
TCVN 4528:1988 Tiêu chuẩn Việt Nam - Nhóm H - Hầm đường sắt và hầm đường ô tô - Quy phạm thi công, nghiệm thu235 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.