Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6452
Nhan đề: TCVN 4527:1988 Tiêu chuẩn Việt Nam - Hầm đường sắt và hầm đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế
Tác giả: Uỷ ban Xây dựng
Từ khoá: Tiêu chuẩn thiết kế
Hầm đường ô tô
Hầm đường sắt
Năm xuất bản: 1988
Nhà xuất bản: Uỷ ban Xây dựng
Tóm tắt: "Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới và thiết kế mở rộng hầm qua núi cho đường sắt khổ 1435 mm (đường đơn hoặc đường đôi) và đường ô tô có một hoặc nhiều làn xe từ cấp I và cấp IV. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế hầm xe điện ngầm, hầm qua sông, hầm dẫn nước, hầm đặt cáp điện cũng như những công trình ngầm khác (hầm làm ga đường sắt, hầm làm ga ra ô tô…) "
Mô tả: 22 tr.; ĐCCT 18-19/1/ AR; 632 Kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6452
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL254_TCVN 4527-1988.doc
  Giới hạn truy cập
TCVN 4527:1988 Tiêu chuẩn Việt Nam - Hầm đường sắt và hầm đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế632 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.