Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6451
Nhan đề: TCVN 4470: 2012 Tiêu chuẩn quốc gia - Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế
Tác giả: Bộ Xây dựng
Từ khoá: Tiêu chuẩn thiết kế
Bệnh viện đa khoa
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Tóm tắt: TCVN 4470: 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 365-2007 theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 1 điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của luật
Mô tả: 100 tr.; ĐCCT 18-19/1/ AR; 21.4 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6451
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL253_TCVN 4470-2012.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 4470: 2012 Tiêu chuẩn quốc gia - Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế21.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.