Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6450
Nhan đề: QCVN 79 : 2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sơn tín hiệu trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay
Tác giả: Bộ GTVT
Từ khoá: Quy chuẩn kỹ thuật
Sơn tín hiệu
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Bộ GTVT
Mô tả: 56 tr.;ĐCCT 18-19/1/ AR, 4.34 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6450
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL252_QCVN 79 -2014.doc
  Giới hạn truy cập
QCVN 79 : 2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sơn tín hiệu trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay4.45 MBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.