Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6449
Nhan đề: QCVN 45 : 2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách
Tác giả: Bộ GTVT
Từ khoá: Quy chuẩn kỹ thuật
Bến xe
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Bộ GTVT
Mô tả: 13 tr. ĐCCT 18-19/1/ AR, 177 Kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6449
Bộ sưu tập: TLTK_Văn bản luật_Năm học 2018 - 2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL251_QCVN 45-2012.doc
  Giới hạn truy cập
QCVN 45 : 2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách177 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.