Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6448
Nhan đề: QCVN 43: 2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ
Tác giả: Bộ GTVT
Từ khoá: Quy chuẩn kỹ thuật
Trạm dừng
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Bộ GTVT
Tóm tắt: Quy chuẩn này qui định điều kiện cơ sở vật chất; các yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ trong đầu tư, xây dựng mới, cải tạo hoặc nâng cấp các trạm dừng nghỉ đường bộ.
Mô tả: 15 tr.' ĐCCT 18-19/1/ AR, 238 Kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6448
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL250_QCVN 43-2012.doc
  Giới hạn truy cập
QCVN 43: 2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ238 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.