Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6445
Nhan đề: 22 TCN 207 - 92 Tiêu chuẩn ngành - Công trình bến cảng biển - Tiêu chuẩn thiết kế
Tác giả: Bộ GTVT và bưu điện
Từ khoá: Tiêu chuẩn ngành
Công trình bến cảng
Năm xuất bản: 1992
Nhà xuất bản: Bộ GTVT và bưu điện
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế các công trình bến của cảng biển và của nhà máy sữa chữa tàu biển
Mô tả: 133 tr.; ĐCCT 18-19/1/ AR; 53.1 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6445
Bộ sưu tập: TLTK_Văn bản luật_Năm học 2018 - 2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL247_22 TCN 207-1992.pdf
  Giới hạn truy cập
22 TCN 207 - 92 Tiêu chuẩn ngành - Công trình bến cảng biển - Tiêu chuẩn thiết kế54.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.