Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/642
Nhan đề: Công nghệ vi sinh ứng dụng_Lần 2. HK1
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Từ khoá: Công nghệ vi sinh ứng dụng
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/642
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_SH001_CONG NGHE VI SINH UNG DUNG_MT&CNSH_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ vi sinh ứng dụng_Lần 2. HK11.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.