Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/636
Nhan đề: Nghệ thuật học_Lần 2. HK1
Tác giả: Huỳnh Quốc, Thắng
Từ khoá: Nghệ thuật học
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Mỹ thuật Công nghiệp
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/636
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Thiết kế Thời trang

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_H0017_NGHE THUAT HOC_MTCN_L2.jpg
  Giới hạn truy cập
Nghệ thuật học_Lần 2. HK1151.32 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.