Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6279
Nhan đề: Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang: Số 13
Tác giả: Trường Đại học Văn Lang
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6279
Bộ sưu tập: Tạp chí khoa học Đại học Văn Lang

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TC114_1. Nguyễn Xuân Tế.pdf
  Giới hạn truy cập
Phong cách Hồ Chí Minh – Nhìn từ phong cách ứng xử giao tiếp425.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_2. Hoàng Chí Bảo.pdf
  Giới hạn truy cập
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Quốc bảo và Pháp bảo của chúng ta458.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_3. Phạm Văn Đức.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Một số vấn đề cần quan tâm543.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_4. Hà Thị Kim Sa.pdf
  Giới hạn truy cập
Nâng cao hiệu quả công tác phát triển thanh niên tại trường trung học phổ thông, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước448.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_5. Phan Phước Hiền.pdf
  Giới hạn truy cập
Vai trò của hợp tác quốc tế đối với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các trường đại học Việt Nam – Bài học kinh nghiệm507.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_6. Vũ Đình Bảy.pdf
  Giới hạn truy cập
Biện pháp nâng cao năng lực quản trị nhà trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay484.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_7. Lê Thị Mỹ Bình.pdf
  Giới hạn truy cập
Tăng cường năng lực đào tạo trong bối cảnh hội nhập: Những vấn đề đặt ra đối với Trường Đại học Khánh Hòa639.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_8. Phạm Thanh Bình.pdf
  Giới hạn truy cập
Nâng cao năng lực cán bộ quản lý giáo dục trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế468.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_9. Trương Thế Quang.pdf
  Giới hạn truy cập
Quan hệ di truyền các loài cá thuộc chi Anabas dựa trên chỉ thị gene ty thể COI804.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_10. Lê Phúc Chiến.pdf
  Giới hạn truy cập
Thu nhận và phân tích thành phần acid amin trong nhau thai heo lai628.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_11. Nguyễn Văn Lộc.pdf
  Giới hạn truy cập
Không gian vectơ và sự hình thành tư duy cấu trúc – Hệ thống trong hoạt động kinh tế – kinh doanh611.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_12. Đinh Phan Cao Nguyên.pdf
  Giới hạn truy cập
Sử dụng phương pháp phổ để giải phương trình Boltzmann cho các chất khí có độ nhớt trong không gian 3 chiều878.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_13. Trương Ngọc Thắng.pdf
  Giới hạn truy cập
Ca Huế, một thể loại âm nhạc cổ truyền độc đáo548.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_14. Đặng Ngọc Lệ.pdf
  Giới hạn truy cập
Vấn đề “hình vị” và “từ” trong tiếng Việt và trong phương ngữ Nam Bộ521.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_15. Phan Huy Xu.pdf
  Giới hạn truy cập
Tết cổ truyền Việt Nam với khách du lịch nước ngoài490.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_16. Nguyễn Khởi.pdf
  Giới hạn truy cập
Bảo tồn di sản trong bối cảnh phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành Đô thị thông minh455.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_17. Nguyễn Đức Quân.pdf
  Giới hạn truy cập
Dấu ấn tôn giáo trong kiến trúc, và điêu khắc của nghệ thuật cổ điển Đông Nam Á (thế kỷ I – thế kỷ XIII)514.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_18. Trần Minh Tâm.pdf
  Giới hạn truy cập
Tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo482.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_19. Lê Vạn Quỳnh.pdf
  Giới hạn truy cập
Đôi điều suy nghĩ376.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_20. Quý Thăng, Nguyễn Xuân Tế.pdf
  Giới hạn truy cập
Mười bông hoa làm bốn mùa trở thành xuân70.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC114_21. Mục lục.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục222.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.