Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6250
Nhan đề: Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang: Số 12
Tác giả: Trường Đại học Văn Lang
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6250
Bộ sưu tập: Tạp chí khoa học Đại học Văn Lang

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TC113_1. Nguyễn Xuân Tế.pdf
  Giới hạn truy cập
"Nghị lực phi thường, vượt lên mọi thử thách, khó khăn – phẩm giá đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh "426.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC113_2. Huỳnh Thị Phương Thúy.pdf
  Giới hạn truy cập
Bước đầu tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao471.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC113_3. Trần Minh Tâm.pdf
  Giới hạn truy cập
Sản xuất rượu vang từ trái Thanh Long682.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC113_4. Nguyễn Trần Trung & Nguyễn Phú Cường.pdf
  Giới hạn truy cập
"Áp dụng đường cong vật liệu FA-STM phân tích phi tuyến khung bê tông cốt thép "989.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC113_5. Mang Tấn Hải.pdf
  Giới hạn truy cập
Mô hình nghiên cứu khoa học gắn kết ba nhà - hiện đại hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo699.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC113_6. Trương Thế Quang.pdf
  Giới hạn truy cập
"Chuẩn đoán bệnh thừa sắt bằng kỹ thuật RFLP "564.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC113_7. Huỳnh Công Tín & Đặng Ngọc Lệ.pdf
  Giới hạn truy cập
Phương ngữ Nam Bộ thể hiện qua sân khấu cải lương524.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC113_8. Nguyễn Thị Quỳnh.pdf
  Giới hạn truy cập
Mối quan hệ giữa Phật giáo với nền kinh tế - chính trị Trung Quốc thời Tùy - Đường502.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC113_9. Nguyễn Lộc - Nguyễn Việt Hồng.pdf
  Giới hạn truy cập
Văn hóa tổ chức của trường đại học593.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC113_10. Nguyễn Văn Lộc.pdf
  Giới hạn truy cập
Hình thành kiến thức chiến lược và kiến thức nghề trong dạy học đại số tuyến tính cho sinh viên Trường Đại học Văn Lang491.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC113_11. Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh.pdf
  Giới hạn truy cập
Ưu điểm và nhược điểm của một số hình thức đánh giá quá trình học tập501.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC113_12. Lưu Chí Danh & Lâm Ngọc Lệ.pdf
  Giới hạn truy cập
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn Trường Đại học Văn Lang của sinh viên năm thứ nhất556.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC113_13. Phan Huy Xu & Võ Văn Thành.pdf
  Giới hạn truy cập
Bàn thêm về phát triển du lịch thông minh587.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC113_14. Lê Hoàng Vinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Tác động của cơ cấu vốn đến lợi nhuận của các doanh nghiệp phi tài chính trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh636.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC113_15. Dang Thi Kim Chi.pdf
  Giới hạn truy cập
Kinh nghiệm phát triển nhà ở tại Singapore và một vài suy nghĩ đối với Thành phố Hồ Chí Minh485.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC113_16. Nguyễn Thị Thu.pdf
  Giới hạn truy cập
Điện ảnh – kênh quảng bá hiệu năng của ngành du lịch644.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC113_17. Lâm Thị Thúy Phượng.pdf
  Giới hạn truy cập
"Phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Phú Yên "497.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC113_18. Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục216.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.