Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/616
Nhan đề: Thiết kế hệ thống điều hòa không khí Onehub Saigon (Tower 4) : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Duy, Tuệ
Nguyễn Đức, Trung
Nguyễn Minh, Tiến
Nguyễn Quốc, Thông
Từ khoá: Điều hòa không khí
Hệ thống điều hòa
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/616
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NL_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5258_1_Nguyen Duc Trung_Bia tieng Viet.docx
  Giới hạn truy cập
Bìa tiếng việt20.02 kBMicrosoft Word XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5258_2_Nguyen Duc Trung_Bia tieng anh.docx
  Giới hạn truy cập
Bìa tiếng anh163 kBMicrosoft Word XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5258_3_Nguyen Duc Trung_tieng Anh.docx
  Giới hạn truy cập
Thiết kế hệ thống điều hòa không khí Onehub Saigon (Tower 4)2.74 MBMicrosoft Word XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5258_4_Nguyen Duc Trung_tieng Viet.docx
  Giới hạn truy cập
Thiết kế hệ thống điều hòa không khí Onehub Saigon (Tower 4)2.62 MBMicrosoft Word XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5258_5_Nguyen Duc Trung_powerpoint.pptx
  Giới hạn truy cập
Bài trình bày3.99 MBMicrosoft Powerpoint XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.