Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6040
Nhan đề: Hình họa và vẽ kỹ thuật - Đề 1 - Lần 1 - HKI
Từ khoá: Toán học
Hình họa
Vẽ kỹ thuật
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & CNSH
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6040
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_HINH HOA VA VE KY THUAT_K23M_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Hình họa và vẽ kỹ thuật253.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.