Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6030
Nhan đề: Quản trị chất lượng - Lần 1 - HKI
Tác giả: Trần, Minh Tâm
Từ khoá: Quản lý sản xuất
Quản lý chất lượng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & CNSH
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6030
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_QUAN TRI CHAT LUONG_K21S_L1--.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản trị chất lượng1.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.