Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6011
Nhan đề: Luật hiến pháp - Lần 1 - HKI
Tác giả: Trương, Thị Minh Thùy
Từ khoá: Luật hiến pháp -- Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Luật
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6011
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_LK_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_LUAT HIEN PHAP_K24_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật hiến pháp1.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.