Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6008
Nhan đề: Công pháp quốc tế - Lần 1 - HKI
Tác giả: Lê, Đức Phương
Từ khoá: Công pháp quốc tế
Điều ước quốc tế
Luật quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Luật
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6008
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Luật Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_CONG PHAP QUOC TE_K23_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Công pháp quốc tế481.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.