Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5966
Nhan đề: Nhật 1 - Lần 1 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Thủy
Từ khoá: Tiếng Nhật
Japanese
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5966
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_DL_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_NHAT 1_K23D_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Nhật 1578.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.