Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/587
Nhan đề: Cao ốc văn phòng Techcombank. 65 Đường Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trần Xuân, Vinh
Đỗ Văn, Long
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/587
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kỹ thuật xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6013_1_Long _X132795_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục657.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6013_2_Long _X132795_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc410.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6013_3_Long _X132795_Phan 2_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 1: Tính toán sàn1.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6013_4_Long _X132795_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tính toán cầu thang1.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6013_5_Long _X132795_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán bể nước mái2.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6013_6_Long _X132795_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Thiết kế khung không gian3.62 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6013_7_Long _X132795_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tính toán móng cọc ép1.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6013_8_Long _X132795_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Tính toán cọc khoan nhồi1.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6013_9_Long _X132795_Phan 2_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: So sánh 2 phương án móng548.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6013_10_Long _X132795_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục8.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.