Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/586
Nhan đề: Saigon Court Serviced Apartment. 149 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trần Xuân, Vinh
Võ Minh, Phương
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/586
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6012_1_Vo Minh Phuong_X137281_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục176.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6012_2_Vo Minh Phuong_X137281_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu công trình Saigon Court Serviced Apartment284.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6012_3_Vo Minh Phuong_X137281_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Thiết kế sàn tầng 3899.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6012_4_Vo Minh Phuong_X137281_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Thiết kế cầu thang bộ611.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6012_5_Vo Minh Phuong_X137281_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Thiết kế bể nước mái1.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6012_6_Vo Minh Phuong_X137281_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tính toán khung trục 21.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6012_7_Vo Minh Phuong_X137281_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Tính toán móng khung trục 31.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.