Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/585
Nhan đề: Chung cư Hùng Vương - Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Ngô Vi, Long
Nguyễn Thiên, Ân
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/585
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kỹ thuật xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6011_1_Nguyen Thien An_X137783_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục638.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6011_2_Nguyen Thien An_X137783_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1. : Giới thiệu chung về công trình880.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6011_3_Nguyen Thien An_X137783_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2. Thiết kế sàn tầng điển hình1.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6011_4_Nguyen Thien An_X137783_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3. Tính toán cầu thang1.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6011_5_Nguyen Thien An_X137783_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4. Tính hồ nước mái1.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6011_6_Nguyen Thien An_X137783_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5. Tính khung không gian1.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6011_7_Nguyen Thien An_X137783_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6. Nền móng2.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6011_8_Nguyen Thien An_X137783_Muc luc Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục381.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6011_9_Nguyen Thien An_X137783_phu luc cot.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục cột5.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6011_10_Nguyen Thien An_X137783_phu luc dam.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục dầm2.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.