Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/584
Nhan đề: Chung cư Hiệp Phú. 232 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Huỳnh Thanh, Điệp
Lê Thị Thanh, Nhàn
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/584
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kỹ thuật xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6010_1_Le Thanh Nhan_X136072_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa272.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6010_2_Le Thanh Nhan_X136072_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục513.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6010_3_Le Thanh Nhan_X136072_Phan 1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc - Chương 1: Tổng quan về kiến trúc công trình421.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6010_4_Le Thanh Nhan_X136072_Phan 2_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 1: Tổng quan về kết cấu công trình414.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6010_5_Le Thanh Nhan_X136072_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 :Tính toán sàn tầng 31.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6010_6_Le Thanh Nhan_X136072_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán và thiết kế cầu thang bộ1.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6010_7_Le Thanh Nhan_X136072_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Thiết kế bể nước ngầm1.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6010_8_Le Thanh Nhan_X136072_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tính toán phần khung (khung không gian)3.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6010_9_Le Thanh Nhan_X136072_Phan 3_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Nền móng - Chương 1: Phương án thiết kế móng cọc1.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6010_10_Le Thanh Nhan_X136072_Phan 3_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Phương án thiết kế móng cọc khoan nhồi1.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6010_11_Le Thanh Nhan_X136072_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục13.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.