Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/582
Nhan đề: Tòa nhà Lưu trữ Quốc gia phía Nam. 02 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Quốc, Thông
Nguyễn Như, Ý
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/582
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kỹ thuật xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6008_1_Nguyen Nhu Y_X135743_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục313.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6008_2_Nguyen Nhu Y_X135743_Phan A.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần A: Kiến trúc273.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6008_3_Nguyen Nhu Y_X135743_Phan B_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần B: Kết cấu - Chương 1: Thiết kế sàn tầng điển hình1.05 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6008_4_Nguyen Nhu Y_X135743_Phan B_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tính toán hồ nước mái1.61 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6008_5_Nguyen Nhu Y_X135743_Phan B_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán cầu thang bộ957.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6008_6_Nguyen Nhu Y_X135743_Phan B_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Thiết kế khung trục 33.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6008_7_Nguyen Nhu Y_X135743_Phan B_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Thiết kế móng công trình (hai phương án móng)2.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6008_8_Nguyen Nhu Y_X135743_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục15.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.