Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/581
Nhan đề: Chung cư Hiệp Thành : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Hoàng, Tùng
Lê Văn, Nam
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/581
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kỹ thuật xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6007_1_Le Van Nam_X135994_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục513.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6007_2_Le Van Nam_X135994_Phan 1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc - Chương 1: Kiến trúc công trình405.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6007_3_Le Van Nam_X135994_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu công trình - Chương 2: Kết cấu công trình395.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6007_4_Le Van Nam_X135994_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán và thiết kế cầu thang bộ907.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6007_5_Le Van Nam_X135994_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Tính toán và thiết kế bể nước mái1.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6007_6_Le Van Nam_X135994_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tính toán và thiết kế sàn tầng điển hình4.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6007_7_Le Van Nam_X135994_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Tính toán tải trọng tác dụng lên khung1.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6007_8_Le Van Nam_X135994_Phan 2_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Tính toán và thiết kế khung trục 21.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6007_9_Le Van Nam_X135994_Phan 2_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Kiểm tra ổn định tổng thể của công trình619 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6007_10_Le Van Nam_X135994_Phan 3_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Thiết kế móng khung trục 2 - Chương 9: Địa chất của công trình và nội lực khung trục 2631.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6007_11_Le Van Nam_X135994_Phan 3_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 10 : Phương án móng cọc ép BTCT2.44 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6007_12_Le Van Nam_X135994_Phan 3_Chuong 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 11: Phương án móng cọc khoan nhồi2.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6007_13_Le Van Nam_X135994_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục11.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.