Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5809
Nhan đề: Văn học cổ điển 1 - Lần 1 - HKI
Tác giả: Đoàn, Thị Thu Vân
Từ khoá: Văn học
Văn học cổ điển
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội và Nhân văn
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5809
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_XHNV_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_VAN HOC CO DIEN 1_K23VH_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Văn học cổ điển 1194.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.