Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/580
Nhan đề: Chung cư cao cấp Bảy Hiền - Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Ngô Vi, Long
Đỗ Vũ, Anh
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/580
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kỹ thuật xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6006_1_Do Vu Anh_X138677_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1. Tổng quan về kiến trúc công trình371.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6006_2_Do Vu Anh_X138677_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2. Tổng quan về kết cấu công trình428.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6006_3_Do Vu Anh_X138677_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3. Thiết kế bể nước mái2.52 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6006_4_Do Vu Anh_X138677_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4. Thiết kế cầu thang745.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6006_5_Do Vu Anh_X138677_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5. Thiết kế sàn tầng điển hình926.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6006_6_Do Vu Anh_X138677_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6. Đặc trưng động học công trình701.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6006_7_Do Vu Anh_X138677_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7. Tải trọng gió1.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6006_8_Do Vu Anh_X138677_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8. Tính toán kết cấu chịu lực965.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6006_9_Do Vu Anh_X138677_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 9. Nền móng2.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6006_10_Do Vu Anh_X138677_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 10. Kiểm tra ổn định tổng thể công trình.464.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6006_11_Do Vu Anh_X138677_Chuong 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 11. Thiết kế tổ chức thi công đúc bêtông cốt thép toàn khối1.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6006_12_Do Vu Anh_X138677_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục8.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.