Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5778
Nhan đề: Thương mại điện tử - Lần 1 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Minh Đức
Từ khoá: Thương mại điện tử
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5778
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kinh doanh Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_THUONG MAI DIEN TU_K21C1,2,3_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Thương mại điện tử356.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.