Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5749
Nhan đề: Phần mềm kế toán - Đề 3,4- Lần 1 - HKI
Tác giả: Lưu, Chí Danh
Đào, Tuyết Lan
Phạm, Thị Mộng Tuyền
Từ khoá: Phần mềm kế toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5749
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_PHAN MEM KE TOAN DE 3_K21KT_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần mềm kế toán4.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.