Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5740
Nhan đề: Quản trị dự án nhiệt lạnh - Lần 1 - HKI
Tác giả: Lâm, Thanh Hùng
Từ khoá: Nhiệt lạnh -- Quản trị dự án
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5740
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_QUAN TRI DU AN NHIET LANH_K21NL_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản trị dự án nhiệt lạnh803.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.