Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5721
Nhan đề: NHAT 2 - Lần 1 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Thủy
Từ khoá: Tiếng Nhật
Japanese
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5721
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_NHAT 2_K22D_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
NHAT 2785.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.