Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/570
Nhan đề: Chung cư Thống Nhất . 17/1 Thống Nhất, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Bùi Nam, Phương
Nguyễn Thế Hoàng, Anh
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/570
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5996_1_Nguyen The Hoang Anh_X136463_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1. Dữ liệu đầu vào6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5996_2_Nguyen The Hoang Anh_X136463_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2. Bố trí hệ kết cấu chịu lực.220.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5996_3_Nguyen The Hoang Anh_X136463_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3. Thiết kế kết cấu bản sàn tầng 2- tầng 8.454.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5996_4_Nguyen The Hoang Anh_X136463_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4. Thiết kế cầu thang.516.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5996_5_Nguyen The Hoang Anh_X136463_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Thiết kế bể nước mái630.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5996_6_Nguyen The Hoang Anh_X136463_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6. Mô hình khung không gian1.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5996_7_Nguyen The Hoang Anh_X136463_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7. Thiết kế khung trục 2719.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5996_8_Nguyen The Hoang Anh_X136463_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8 : Thiết kế móng khung trục 2607.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5996_9_Nguyen The Hoang Anh_X136463_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 9: Phần thi công262.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5996_10_Nguyen The Hoang Anh_X136463_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 10: Thi công đồ bêtông móng581.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.