Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5687
Nhan đề: Thực hành toán cao cấp - Lần 1 - HKI
Tác giả: Trương, Khắc Tùng
Từ khoá: Toán học
Ma trận
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ Thông tin
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5687
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Công nghệ Thông tin

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_THUC HANH TOAN CAO CAP_K24IT_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực hành toán cao cấp1.44 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.