Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/567
Nhan đề: Tòa nhà khách sạn và Trung tâm Thương Mại Quỳnh Lưu - Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Từ Đông, Xuân
Đinh Hoài, San
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/567
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5993_1_Dinh Hoai San_X136282_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục400.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5993_2_Dinh Hoai San_X136282_Phan 1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc - Chương 1: Tổng quan về kiến trúc công trình440.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5993_3_Dinh Hoai San_X136282_Phan 2_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 1: Chương 1: Cơ sở thiết kế kết cấu377.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5993_4_Dinh Hoai San_X136282_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tính toán bản sàn840.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5993_5_Dinh Hoai San_X136282_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán cầu thang bộ tầng 5904.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5993_6_Dinh Hoai San_X136282_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Thiết kế hồ nước mái1.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5993_7_Dinh Hoai San_X136282_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Thiết kế khung trục 22.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5993_8_Dinh Hoai San_X136282_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6 : Thiết kế móng khung trục 22.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5993_9_Dinh Hoai San_X136282_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục4.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.