Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5668
Nhan đề: Mỹ học đại cương - Lần 1 - HKI
Tác giả: Lê, Thị Vân
Từ khoá: Mỹ học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ Công chúng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5668
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_PR_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_MY HOC DAI CUONG_K23PR_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Mỹ học đại cương225.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.