Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5663
Nhan đề: Toán kỹ thuật - Lần 1 - HKI
Từ khoá: Toán học
Toán kỹ thuật
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5663
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_TOAN KY THUAT_K24NL_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Toán kỹ thuật502.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.