Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5662
Nhan đề: Kỹ thuật điện tử - 3 đề - Lần 1 - HKI
Tác giả: Đỗ, Trí Nhật
Từ khoá: Kỹ thuật điện
Điện tử
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5662
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_NL_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_KY THUAT DIEN TU_K23NL_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật điện tử3.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.