Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5654
Nhan đề: Luật xây dựng - Lần 1 - HKI
Từ khoá: Luật xây dựng
Văn bản pháp luật
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Kiến trúc
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5654
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K20A_LUAT XAY DUNG_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật xây dựng6.22 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.