Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5644
Nhan đề: Thông gió - Lần 1 - HK1
Tác giả: Giang Ngọc, Huấn
Từ khoá: Kiến trúc
Thông gió
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Kiến trúc
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5644
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_AR_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_AR46D_K21A_THONG GIO_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
37.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.