Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/564
Nhan đề: Chung cư cao cấp. 514/1/25C Nguyễn Văn Luông, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Võ Bá, Tầm
Nguyễn Hoàng, Minh
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/564
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5990_1_Nguyen Hoang Minh_X134442_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Lựa chọn giải pháp kết cấu.296.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5990_2_Nguyen Hoang Minh_X134442_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Bố trí hệ kết cấu chịu lực.355.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5990_3_Nguyen Hoang Minh_X134442_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Thiết kế kết cấu bản sàn tầng 2- tầng 8.926.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5990_4_Nguyen Hoang Minh_X134442_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Thiết kế hồ nước ngầm1.44 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5990_5_Nguyen Hoang Minh_X134442_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Nền móng.2.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5990_6_Nguyen Hoang Minh_X134442_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục11.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.