Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/562
Nhan đề: Chung cư cao tầng CT8 - Khu Đô Thị Mới Văn Quán - Yên Phúc - Hà Đông : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Lê Đỗ Phương, An
Hồ Tuấn, Đạt
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/562
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5988_1_Ho Tuan Dat_X137040_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa193.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5988_2_Ho Tuan Dat_X137040_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục603.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5988_3_Ho Tuan Dat_X137040_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1. Giới thiệu chung về công trình996.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5988_4_Ho Tuan Dat_X137040_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2. Thiết kế kết cấu bản sàn tầng 2 đến tầng 101.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5988_5_Ho Tuan Dat_X137040_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3. Thiết kế kết cấu cầu thang bộ1.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5988_6_Ho Tuan Dat_X137040_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4. Tính hồ nước mái2.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5988_7_Ho Tuan Dat_X137040_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5. Tính khung không gian1.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5988_8_Ho Tuan Dat_X137040_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6. Nền móng2.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5988_9_Ho Tuan Dat_X137040_Bia phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa phụ lục193.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5988_10_Ho Tuan Dat_X137040_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục8.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.