Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/561
Nhan đề: Chung cư Lộc Phát, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Thân Tấn, Thịnh
Lâm Quốc, Biển
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/561
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5987_1_Lam Quoc Bien_X131995_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục565.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5987_2_Lam Quoc Bien_X131995_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo267.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5987_3_Lam Quoc Bien_X131995_Phan 1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc - Chương 1: Khái quát về kiến trúc công trình1.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5987_4_Lam Quoc Bien_X131995_Phan 1_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Lựa chọn giải pháp kết cấu635.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5987_5_Lam Quoc Bien_X131995_Phan 1_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tải trọng và tác động1.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5987_6_Lam Quoc Bien_X131995_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 4: Thiết kế sàn tầng điển hình963.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5987_7_Lam Quoc Bien_X131995_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Thiết kế cầu thang bộ870.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5987_8_Lam Quoc Bien_X131995_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Thiết kế bể nước mái2.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5987_9_Lam Quoc Bien_X131995_Phan 2_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Thiết kế khung trục 22.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5987_10_Lam Quoc Bien_X131995_Phan 2_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Thiết kế móng cho khung trục 22.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5987_11_Lam Quoc Bien_X131995_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục4.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.