Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/560
Nhan đề: Chung cư tái định cư Hiệp Phú. 09 Khổng tử, phường Hiệp Phú, Quận 9. Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trần Xuân, Vinh
Nguyễn Phan, Tiến
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/560
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5986_1_Tran Xuan Vinh_X132953_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục769.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5986_2_Tran Xuan Vinh_X132953_Phan 1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc - Chương 1: Tổng quan về kiến trúc công trình466.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5986_3_Tran Xuan Vinh_X132953_Phan 2_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu Chương 1: Tổng quan về kết cấu công trình575.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5986_4_Tran Xuan Vinh_X132953_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Thiết kế sàn tầng 71.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5986_5_Tran Xuan Vinh_X132953_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Thiết kế cầu thang bộ1.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5986_6_Tran Xuan Vinh_X132953_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Thiết kế hồ nước mái1.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5986_7_Tran Xuan Vinh_X132953_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Thiết kế phần khung (khung không gian)2.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5986_8_Tran Xuan Vinh_X132953_Phan 3_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Nền móng - Chương 1: Phương án thiết kế móng cọc ép bê tông cốt thép1.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5986_9_Tran Xuan Vinh_X132953_Phan 3_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Phương án thiết kế móng cọc khoan nhồi1.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5986_10_Tran Xuan Vinh_X132953_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục16.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.