Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/559
Nhan đề: Cao ốc văn phòng thành phố Đà Nẵng : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Lê Đỗ Phương, An
Nguyễn Trần Hoàng, Uy
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/559
ISSN: D5985
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5985_1_Nguyen Tran Hoan Uy_X135966_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục472.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5985_2_Nguyen Tran Hoan Uy_X135966_Phan A.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần A: Tổng quan kiến trúc893.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5985_3_Nguyen Tran Hoan Uy_X135966_Phan B.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần B: Tính toán sàn tầng 41.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5985_4_Nguyen Tran Hoan Uy_X135966_Phan C.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần C: Tính toán cầu thang bộ849.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5985_5_Nguyen Tran Hoan Uy_X135966_Phan D.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần D: Tính toán hồ nước mái1.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5985_6_Nguyen Tran Hoan Uy_X135966_Phan E.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần E: Thiết kế khung không gian2.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5985_7_Nguyen Tran Hoan Uy_X135966_Phan F.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần F: Nền móng2.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5985_8_Nguyen Tran Hoan Uy_X135966_Phu luc 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục 17.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5985_9_Nguyen Tran Hoan Uy_X135966_Phu luc 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục 23.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.