Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/558
Nhan đề: Chung cư Grand View, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Trần, Trung
Trần Lê, Duy
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/558
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5984_1_Tran Le Duy_X132824_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục138.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5984_2_Tran Le Duy_X132824_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1:Tổng quan kiến trúc136.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5984_3_Tran Le Duy_X132824_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2:Tổng quan về kết cấu công trình189.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5984_4_Tran Le Duy_X132824_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3:Tính toán kết cấu sàn tầng 4472.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5984_5_Tran Le Duy_X132824_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4:Thiết kế cầu thang486.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5984_6_Tran Le Duy_X132824_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5:Tính toán hồ nước mái1.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5984_7_Tran Le Duy_X132824_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6:Mô hình khung không gian20.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5984_8_Tran Le Duy_X132824_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7:Thiết kế móng khung trục 21.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5984_9_Tran Le Duy_X132824_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục3.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.