Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/543
Nhan đề: Tiếng hoa 2_Lần 1, Lần 2. HK1
Tác giả: Khoa ngoại ngữ
Từ khoá: Tiếng Hoa
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/543
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DTQ0020_K22N_TIENG HOA 2_DE THI_L1, L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng hoa 2_Lần 1, Lần 2. HK11.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.