Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5356
Nhan đề: Fashion in deformity, as illustrated in the customs of barbarous and civilised races.
Tác giả: Flower, William Henry
Từ khoá: Deformities, Artificial
Manners and customs
Năm xuất bản: 1881
Nhà xuất bản: Macmillan
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5356
Bộ sưu tập: Thiết kế thời trang_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2033_fashion in deformity.pdf
  Giới hạn truy cập
Fashion in deformity, as illustrated in the customs of barbarous and civilised races975.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.