Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5335
Nhan đề: Toán cao cấp C1_HK1
Tác giả: Khoa Khoa học cơ bản
Từ khoá: Toán cao cấp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5335
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_TQ_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K19C,KT,Q,TC- TOAN CAO CAP C1 - Copy (2).pdf
  Giới hạn truy cập
103.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.