Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5332
Nhan đề: Đạo đức kinh doanh_Lần 1. HK1
Tác giả: Hoàng Thanh, Linh
Từ khoá: Đạo đức kinh doanh
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại và Quản trị Kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5332
Bộ sưu tập: Năm học 2013-2014_DT_Kinh doanh Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K16C-DDKD.pdf
  Giới hạn truy cập
Đạo đức kinh doanh_Lần 1. HK11.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.