Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5299
Nhan đề: Tài chính doanh nghiệp 3_Lần 1. HK1
Tác giả: Phạm Thị Hồng, Vân
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế Toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5299
Bộ sưu tập: Năm học 2013-2014_DT_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K16TC-TAI CHINH DOANH NGHIEP 3 ok.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài chính doanh nghiệp 3_Lần 1. HK1240.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.